Eglwys Teilo Sant, Llandeilo Fawr

Rhan o Ardal Weinidogaeth Leol Bro Dinefwr

Saif Eglwys Sant Teilo yn yr union fan lle bu addoli Cristnogol am bron bymtheng canrif - a hynny'n dyddio 'nol i genhadaeth Sant Teilo yn y chewched ganrif. Mae ein gwreiddiau felly yn ddwfn yn Oes y Saint a'r Gristnogaeth Geltaidd. Fel yr Eglwys yn yr oes bresennol, credwn ein bod wedi cael ein galw i sicrhau adnewyddiad ysbrydol ymhlith pobl Dduw - gan gyhoeddi'r Newyddion Da am Iesu Grist yn Llandeilo a Dyffryn Tywi. Cyflwynwn ein bywyd i'r Efengyl, i gymdeithasu, i weddio, addloi a thystio, ac i wasanaethu eraill.


Mae Croeso cynnes

Compassion talk

Mae Croeso cynnes yn eich disgwyl yma
Mae'r Eglwys hon yn Eglwys gynhwysol. Credwn mewn Eglwys sy'n croesawu ac yn gwasanaethu pobl un enw Iesu Grist.

Efengylau Llandeilo

Llandeilo Fawr Gospels

Amseroedd Agor Pasg – Medi
Dydd Llun – Dydd Gwener 11.00yb – 3.00yp
Mae llyfr Efengylau Llandeilo, llawysgrif Feiblaidd wedi’i goleuo’n hyfryd, yn gampwaith o gynhyrchu llyfrau o’r 8fed ganrif

Hanes yr Eglwys

Exterior view of Llandeilo Church

Mae hanes Llandeilo fel canolfan Gristnogol hysbys yn dyddio o'r chweched ganrif. Yn ystod y ganrif honno, tua’r diwedd mae’n debyg, y dewisodd un o brif ffigurau Cristnogol hanes Cymru, Sant Teilo, ei gwneud yn ganolfan iddo ac mae wedi’i gladdu yma.


Gwasanaethau ar gyfer Mehefin 2022

Dydd Mercher 1, Mehefin
10.30am Holy Eucharist (St. Teilo's)

Dydd Sul, 5 Mehefin PENTECOST SUNDAY
9.30yb Offeren (Teilo Sant)
9.45am Morning Prayer (St. John's Maesteilo)
11.00am Holy Eucharist (St. Teilo's)
6.00pm SONGS of PRAISE / CYMANFA GANU (St. Teilo's)

Dydd Mercher, 8 Mehefin
10.30am Holy Eucharist (St. Teilo's)

Dydd Sul, 12 Mehefin TRINITY SUNDAY
9.30am Holy Eucharist (Holy Trinity Taliaris)
11.00am Holy Eucharist (St. Teilo's)

Dydd Mercher, 15 Mehefin
10.30am Holy Eucharist (St. Teilo's)

Dydd Sul, 19 Mehefin FIRST SUNDAY after TRINITY
9.30am Holy Eucharist (St. John's Maesteilo)
9.30yb Boreol Weddi (Teilo Sant)
11.00am Holy Eucharist (St. Teilo's)

Dydd Mercher, 22 Mehefin
10.30am Holy Eucharist (St. Teilo's)

Dydd Sul, 26 Mehefin SECOND SUNDAY after TRINITY
9.30am Morning Worship (Holy Trinity Taliaris)
11.00am Holy Eucharist (St. Teilo's)

Dydd Mercher, 29 Mehefin
10.30am Holy Eucharist (St. Teilo's)

Mae Croeso Cynnes yn eich disgwyl yma

Cysylltwch â Ni

Facebook
I gael y wybodaeth ddiweddaraf a newyddion am yr hyn sy'n digwydd, ewch i:


Ar gyfer unrhyw ymholiadau gwefan, anfonwch e-bost at: daviesinternet@gmail.com

<